Werkvorm: Trapsgewijs met een bal

Algemeen doel:

– zichzelf laten horen, daarmee ruimte innemend

– controle ervaren 

– emotie op een gestuctureerde wijze ruimte geven

 

Specifiek doel:

– stem met verschillende volumes ervaren

 

Uitvoering: in duo’s. Fysieke bijeenkomst.

1. duo staat tegenover elkaar. 1 van de 2 heeft een bal vast.

2. trapsgewijs van 1 tot 5 en van 5 tot 1 wordt de bal over en weer gegooid. De worp wordt ‘gebroken’ door de bal 1 keer te laten stuiteren richting de ander. Tijdens de worp wordt ‘JA’ gezegd. Er wordt begonnen bij 1, wat heel zacht is. 2 is iets harder. 3 is hard. 4 is heel hard. 5 is voluit.

Toelichting 

Je kunt van tevoren vragen betekenis te verlenen aan het woord. Waarop/waarom zeg je bijvoorbeeld ‘JA’? Of is het passender om ‘Nee’ te zeggen? Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als het gaat om grenzen leren aangeven.  

Als dit in een groep wordt gedaan met meerdere duo’s is het belangrijk om randvoorwaarden met elkaar af te spreken en te kijken of er bepaalde triggers zijn bij het voluit gebruiken of aanhoren van de stem. 

 

Wil jij jouw stemwerkvorm delen?

Klik op de button hier beneden.