Er zit muziek in jouw naam

Inleiding:

Deze oefening vraagt van de begeleider/therapeut een bepaald muzikaal niveau. 

Algemeen doel:

– Laten zien dat als je een stem hebt je kunt zingen. En dat er muziek zit in het uitspreken van jouw naam.

Specifiek doel:

– Bewustwording van de muziek in iemands naam, wanneeer iemand zijn/haar naam uitspreekt.

Uitvoering: in groep of individueel.

1. Laat iemand zijn/haar naam hardop uitspreken.  

2. Herhaal dit op dezelfde intonatie, hetzelfde tempo, dezelfde melodie, dezelfde dynamiek en hetzelfde ritme.

3. Laat diegene zijn/haar naam precies op dezelfde manier herhalen, maar dan zeer langzaam. Alsof je de tonen uitrekt. Zodoende worden de intervallen hoorbaar. Laat iemand zijn/haar naam nogmaals zeggen. En luister naar de intonatie. Laat haar/hem het wat langer maken, behoudt dezelfde tonen. Laat hem/haar luisteren  naar hoe het uitspreken het zingen ontmoet en overlapt. Zoek het veld van de zingende stem. OF zoek het zingende veld. Luister naar hoe het eruit komt. Duidt de ander op wat hij/zij voelt. Waar is het geluid als je het zegt/zingt? Geniet ervan. Gewoon ermee zijn, precies zoals het is. Zo breng je bewustzijn over het geluid/de muziek voorbij de naam. 

4. Speel met een begeleidingsinstrument (bv. gitaar of piano) akkoorden die bij de tonen passen.

5. Laat een lied ontstaan met de muzikale begeleiding, en nodig de ander uit mee te zingen. 

Wil jij jouw stemwerkvorm ook delen?

Klik op de button hier beneden.